Organizator: Grupa MTP

Lash&Brow Championship

Podziel się

Zostań mistrzynią stylizacji rzęs i brwi!

REGULAMIN MISTRZOSTW Lash&Brow Championship,
beautyVISION 2020, Poznań

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Mistrzostw – Lash&Brow Championship w przedłużaniu i zagęszczaniu rzęs, stylizacji brwi oraz liftingu/laminacji rzęs i brwi.
 2. Organizatorem jest Magdalena Jechna-Dużyńska reprezentująca firmę Beauty Academy z siedziba w Warszawie.
 3. Zgłoszenie się do Mistrzostw jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Do głównych celów Mistrzostw należy:

a) Popularyzacja zabiegu stylizacji rzęs i brwi oraz zabiegu liftingu/laminacji rzęs i brwi
b) Kształtowanie świadomości na temat stylizacji rzęs i brwi różnymi metodami oraz laminacji/liftingu rzęs i brwi
c) Zaktywizowanie stylistek rzęs do ciągłego kształcenia, podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności w tym zakresie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem Mistrzostw może zostać każda stylistka, która zajmuje się przedłużaniem rzęs i posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie.
 2. Mistrzostwa dla stylistek, zwanej „Uczestnikiem” podzielone są na grupy. A grupy podzielone są na poszczególne kategorie.
 3. Poniższy podział dotyczy stylizacji rzęs (przedłużania i zagęszczania rzęs):

Podział w dziedzinie stylizacji rzęs (przedłużaniu i zagęszczaniu) JUNIO, EXPERT I PROFI.

 • dla grupy JUNIOR przewidziane są kategorie: 1:1, 2D/3D, MEGA VOLUME 5D
 • dla grupy EXPERT przewidziane są 3 kategorie: 1:1, 2D/3D, MEGA VOLUME 5D
 • dla grupy PROFI przewidziane są 2 kategorie: 2D/3D, MEGA VOLUME

Podział ze względu na doświadczenie przedstawia się następująco:                    

 • JUNIOR – DO 2 lat doświadczenia ( pod uwagę bierzemy pierwszy, uzyskany dyplom. Grupa ta nie obejmuje Instruktorów)
 • EXPERT – POWYZEJ 2 lat doświadczenia (grupa ta nie obejmuje Instruktorów)
 • PROFI – GRUPA przeznaczona TYLKO dla INSTRUKTORÓW STYLIZACJI RZĘS, BRWI, LAMINACJI

Podział w dziedzinach liftingu/laminacji oraz stylizacji brwi przedstawia się to następująco:

 • EXPERT – wszystkie osoby zajmujące się liftingiem/laminacją oraz stylizacją brwi (grupa nie obejmuje Instruktorów)
 • PROFI – GRUPA dla Instruktorów

STYLIZACJA BRWI ORAZ LAMINCJA BRWI – To dwie odrębne kategorie, które będą odbywać się równocześnie. Kategorie bez podziału na grupy. Dla Wszystkich.

 1. Osoby prowadzące szkolenia pod własną marką/ firmą, jednak nie będące instruktorami konkretnej firmy rzęsowej muszą zapisać się do kategorii PROFI. Osoba, która uczy inne osoby, nawet jeśli nie wydaje dyplomów, zobowiązana jest uczestniczyć w kategorii PROFI. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika, który w jakikolwiek sposób zataił swoje doświadczenie i zapisał się do złej kategorii.
 2. Zgłoszenia na Mistrzostwa przyjmowane są drogą mailową: lashandbrowroom@gmail.com, a wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 790 864 255
 3. Po wysłaniu zgłoszenia, zostanie wystawione potwierdzenie Uczestnictwa w Mistrzostwach. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia na wskazany numer konta w potwierdzeniu. Opłata kwalifikacyjna jest równocześnie zadatkiem na Mistrzostwa. W przypadku „rozmyślenia się” (rezygnacji z Mistrzostwa) nie będzie zwracana. Prosimy o przemyślane zapisy.
 4. Liczba miejsc ograniczona, liczy się zarówno kolejność zgłoszeń jak również data wpłaty kwalifikacyjnej (zadatku). Osoby, dla których nie będzie już miejsc, a dokonały wpłaty, dostaną zwrot. Uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej (zadatku) gwarantuje miejsce w Mistrzostwach. Nie ma możliwości zajęcia miejsca dla innej osoby. Osoba, która podała swoje dane przy zapisie nie może oddać go innej osobie. Dlatego prosimy o przemyślane zapisy.
 5. Jedna osoba może wziąć udział w kilku kategoriach, w zależności od swojego doświadczenia, wpisując w zgłoszeniu odpowiednie kategorie.

  Jedna kategoria/konkurencja kosztuje 250zł.


 6. W Kokurencji Grind Prix, aby nagroda została rozstrzygnięta i wręczona musi wziąć udział co najmniej 5 osób w 4 kategoriach minimum. Liczona jest najwyższa punktacja z 4 kategorii. Jeśli osób biorących udział w Grind PRIX będzie niej niż 5, nagroda nie zostanie wręczona. Osoba , która wygra Grind Prix zostanie zaproszona do sędziowania w roku 2021 w Mistrzostwach Lash&Brow Champiohip.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik Mistrzostw jest zobowiązany do zapewnienia sobie materiałów niezbędnych do pracy (rzęs, wszystkich narzędzi niezbędnych do aplikacji rzęs, stylizacji brwi, laminacji rzęs i brwi oraz oświetlenie lampy). Łóżka, krzesła i stoliki będą zapewnione ze strony organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia modelki potrzebnej do pracy.
 3. Modelka powinna mieć ukończone 18 lat.
 4. Uczestnik mistrzostw nie może opuszczać terenu Mistrzostw bez zgody osoby odpowiedzialnej za porządek w trakcie Mistrzostw.
 5. Organizator lub członek jury ma prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku naruszenia zasad.
 6. Zakazane są: gotowe kępki rzęs, rzęsy w pasku.
 7. Zabroniony jest makijaż oka modelki (kreska permanentna – dotyczy kategorii stylizacji rzęs oraz laminacji makijaż permanentny brwi, microbadnig – dotyczy kategorii stylizacji brwi)
 8. Zabrania się niewłaściwego i głośnego zachowania w trakcie konkurencji, w tym rozmowy przez telefon komórkowy.
 9. Zabrania się rozpoczęcia konkurencji przed oficjalnym rozpoczęciem konkursu i kontynuowania pracy po sygnale stop. Nie przestrzeganie tych zasad grozi punktami ujemnymi, w przypadku rażącego łamania tych zasad, dyskwalifikacją.
 10. Modelki będą oceniane od razu, po każdej kategorii, uczestniczki Mistrzostw musza dopilnować aby modelki nie oddalały się od powierzchni Mistrzostw.
 11. Aby konkurencja się odbyła w danej dyscyplinie musi być minimum 5 uczestników. W innym przypadku dana dyscyplina się nie odbędzie. W tym przypadku uczestniczy dostaną zwrot opłaty kwalifikacyjnej.
 12. Rejestracja odbywa się tuż przed poszczególnymi kategoriami (należy stawić się około 30min wcześniej, przed rozpoczęciem danej dyscypliny. W jednym czasie można zarejestrować się na wszystkie kategorie. Organizator nie odpowiada za spóźnienia uczestników. Należy zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu.
 13. Kryteria oceny zostaną podane przed mistrzostwami.
 14. Skład sędziowski zostanie podany przed mistrzostwami.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, grafiku mistrzostw w zależności od zainteresowania poszczególnymi kategoriami. Należy mieć to na uwadze, gdyż w tego powodu nie będzie uwzględniana rezygnacja z Mistrzostw ( czyli opłata kwalifikacyjna – zadatek nie będzie zwracany).
 16. Wyniki będą podane po zakończonych mistrzostwach w ciągu 2 tygodni. Pierwsze 5 miejsc zostanie opublikowanych z imionami oraz nazwiskami uczestników oraz ilością ich punktów, od 6-go miejsca podane zostaną numery modelek uczestników wraz z ilością punktów.
 17. Plan Mistrzostw

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Mistrzostwach oraz dla uzyskania nagrody.
 2. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani.
 3. Uczestnictwo należy zgłaszać do 29 marca na e mail: lashandbrowroom@gmail.com.
 4. Dane Uczestników mistrzostw będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art., 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Beauty Academy Magdalena Jechna-Dużyńska zarejestrowana w Legionowie (05-120) przy ul. Hubala 1/44, z siedzibą w Warszawie (00-151) przy ul. Nowolipki 13. Nasze pozostałe dane kontaktowe: tel. 501937049, e-mail:  lashandbrowroom@gmail.com
 2. W naszej firmie nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Wszelkie kwestie dotyczące Państwa danych osobowych można kierować na adres e-mail: lashandbrowroom@gmail.com lub kontaktować się pod numerem telefonu 501 937 049.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 4. Pobieramy tylko te dane osobowe (imię i nazwisko, telefon), bez których dana usługa  nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do wykonania usługi, spowoduje, że nie będziemy mogli  jej wykonać.
 5. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
 6. Przetwarzane dane osobowe: Imię i Nazwisko uczestnika, numer telefonu oraz adres email. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu płynnej komunikacji niezbędnej do informowania oraz zapisu na mistrzostwa, do wysłania dokumentu potwierdzenia uczestnictwa, zaksięgowania wpłaty (zadatku) oraz wystawienia faktury za mistrzostwa, ogłoszenia wyników podczas rozdania nagród podczas głównej ceremonii oraz podania punktacji na Facebooku przy wydarzeniu Mistrzostw.