Do zobaczenia 5-6 kwietnia 2025! ✨❤  

Organizator:

Prelegenci

mgr Magdalena Mróz

pielęgniarka, podolog

mgr Magdalena Mróz

pielęgniarka, podolog
BIO: pielęgniarka, specjalista ds. leczenia ran, podolog oraz edukator w cukrzycy. Ukończone studia pielęgniarskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka licznych artykułów oraz prac dyplomowych o tematyce cukrzycy i jej powikłaniu, jakim jest zespół stopy cukrzycowej. Członek Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady dla diabetyków oraz personelu medycznego. Właścicielka gabinetu eMMed w Rzeszowie, specjalizującego się w leczeniu ran przewlekłych i podologii.
Temat prelekcji: TERAPIA POWIKŁAŃ RETRONYCHII Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Maria Jarmuszczak

pielęgniarka

Maria Jarmuszczak

pielęgniarka
BIO: Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, właścicielka gabinetu podologicznego. Doświadczenie i wiedzę dotyczące ZSC zdobywała w poradni stopy cukrzycowej przy Katedrze Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu. Stosuje holistyczne podejście do pacjenta, współpracuje z poradnią stopy cukrzycowej i Kliniką Angiodiabetica w Poznaniu.
Temat prelekcji: POSTĘPOWANIE U PACJENTA ZE STOPĄ NIEDOKRWIENNĄ - WSPÓŁPRACA PODOLOGA Z KLINIKĄ LECZENIA RAN

mgr Jadwiga Kalicińska

Specjalista d/s Podologii Farmona Professional

mgr Jadwiga Kalicińska

Specjalista d/s Podologii Farmona Professional
BIO: Specjalista d/s Podologii Farmona Professional, asystent w Zakładzie Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, kosmetolog z wieloletnim doświadczenie zawodowym.
Temat prelekcji: HIPERKERATOZA STÓP– METODY TERAPEUTYCZNE W OPARCIU O SPECJALISTYCZNE PRODUKTY PODOLOGICZNE

mgr Izabela Skrabińska

podolog, kosmetolog

mgr Izabela Skrabińska

podolog, kosmetolog
BIO: Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi o specjalności podologia. Uczestniczka wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu podologii w kraju i za granicą. Posiada wieloletnie doświadczenie w praktyce podologicznej. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Podologiczno Podiatrycznego.
Temat prelekcji: KLAMRA ROSS–FRASERA - MATKA WSZYSTKICH KLAMER ORTONYKSYJNYCH

mgr Piotr Bielawski

kosmetolog i politolog

mgr Piotr Bielawski

kosmetolog i politolog
BIO: Posiada rozległą wiedzę z zakresu wszelkich znanych technik podologicznych i biomechaniki kończyny dolnej. W oparciu o szczytną genezę zawodu podologa i ideę edukacji społeczeństwa, skupia się na szerzeniu problematyki dysfunkcji stóp i podudzi. W listopadzie 2013 r. za osiągnięcia w pracy podologa na rzecz diabetyków, otrzymał srebrną a następnie po latach złotą odznakę od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, tym samym jest jego Honorowym Członkiem. Nie poprzestaje na laurach, prężnie promuje profilaktykę stóp dzieci i młodzieży. Współpracując społecznie, prowadzi prelekcje dla zainteresowanych słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszeń Amazonek, Diabetyków oraz innych instytucji z województwa podkarpackiego, mazowieckiego. Z powodzeniem opiekuje się stopami sportowców min. Zespół Delfina i Bartek, Trio ETC. Jako wykładowca, z ogromnym zaangażowaniem przekazuje zdobyte umiejętności, zainteresowanym organizacją kursów i szkoleń z zakresu praktyki podologicznej. Prelegent na kongresach i sympozjach w Polsce i na Ukrainie poświęconych ww. tematyce. Twórca i pomysłodawca linii preparatów podologicznych. Autor artykułów w czasopismach branżowych i lokalnej prasie. Od 2012 r. do dnia dzisiejszego kontynuuje zdobyte doświadczenie zawodowe we własnych Firmach.
Temat prelekcji: KLAMRA ROSS–FRASERA - MATKA WSZYSTKICH KLAMER ORTONYKSYJNYCH

mgr Martyna Dżumaga

specjalista podolog

mgr Martyna Dżumaga

specjalista podolog
BIO: Absolwentka kosmetologii na Uniwersytecie Medycznym im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2007 r. uzyskała tytuł magistra pisząc pracę badawczą na temat: „Ocena skuteczności korekcji paznokcia wrastającego za pomocą klamry drutowej”. W roku 2012 skończyła studia podyplomowe z podologii na Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Współpracuje jako wykładowca w zakresie prowadzenia szkoleń podologicznych ze szkołami i firmami z branży kosmetologicznej. W latach 2012-2015 prowadziła samodzielną praktykę podologiczną w Gaja Poradnie Lekarskie w Poznaniu, gdzie opiekowała się pacjentami z zespołem stopy cukrzycowej. W 2014 roku uzyskała tytuł technika sterylizacji medycznej, co dało wiedzę z zakresu przeprowadzania sterylizacji medycznej i bezpieczeństwa zabiegów medycznych. Od roku 2004 praktykuje zabiegi w obrębie stóp, a od czerwca 2021 r. prowadzi własny gabinet podologiczny w Puszczykowie.
Temat prelekcji: PORÓWNANIE ZASTOSOWANIA KLAMRY VHO-OSTHOLD WZGLĘDEM KLAMRY NASPAN PLATINUM W KOREKCJI APARATU PAZNOKCIOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM TOWARZYSZĄCEGO STANU ZAPALNEGO GEHWOL

mgr Aldona Słowik

dyplomowany ortotyk

mgr Aldona Słowik

dyplomowany ortotyk
BIO: Od kilkudziesięciu lat zajmuje się tworzeniem i doborem indywidualnego zaopatrzenia ortopedycznego. Współpracuje z wiodącymi producentami zaopatrzenia ortopedycznego z Niemiec i Szwajcarii.
Temat prelekcji: ROLA OBUWIA SPECJALISTYCZNEGO WE WSPOMAGANIU PROCESU LECZENIA ORAZ ZABEZPIECZENIU STÓP PRZED WYSTĄPIENIEM OWRZODZEŃ I RAN

mgr Sara Nowicka

podolog

mgr Sara Nowicka

podolog
BIO: Doświadczenie związane z zagadnieniami dotyczącymi ZSC zdobyła w poradni stopy cukrzycowej przy Katedrze i Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, wykładowca i instruktor w pracowni pedologicznej w WSEiT w Poznaniu. Autorka licznych publikacji o patologii stóp i zaopatrzeniu ortopedycznym. Redaktor naczelna czasopisma PODOLOGIA - kwartalnik dla specjalistów. Na co dzień prowadzi gabinety podologiczne.
Temat prelekcji: ZASTOSOWANIE OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH W TERAPII PODOLOGICZNEJ

dr n. med. Adam Węgrzynowski

Angiolog

dr n. med. Adam Węgrzynowski

Angiolog
BIO: Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorych na cukrzycę z zaburzeniami ukrwienia kończyn. Zajmuje się również takimi chorobami żył, jak żylaki kończyn dolnych czy zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych. Absolwent poznańskiej Akademii Medycznej. Od 2000 r. związany z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Poznaniu, gdzie obronił doktorat z kardiodiabetologii i uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych.
Temat prelekcji: WIELOSPECJALISTYCZNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ