Do zobaczenia 5-6 kwietnia 2025! ✨❤  

Organizator:

KONKURS PODOLOGICZNY

Podziel się

Zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE PODOLOGICZNYM, zorganizowanym dla uczestniczek i uczestników II edycji Kongresu Podologicznego online.

 

KONKURS PODOLOGICZNY
Dla uczestników KONGRESU PODOLOGICZNEGO online 11.04.2021

Weź udział w konkursie, wygraj dwudniowe szkolenie!

 

Odpowiedz na pytania:

  1. Jaką rolę pełni podolog w profilaktyce stóp diabetyka? Wymień i omów zadania jakie wykonuje podolog w SYSTEMIE WCZESNEGO OSTRZEGANIA klientów będących w grupie ryzyka?
  2. Wymień i opisz rodzaje powikłań cukrzycy. Jakie następstwa w cukrzycy mogą prowadzić do Stopy Charcot’a?
  3. Na czym polega różnica w obrazie stopy cukrzycowej niedokrwiennej i neuropatycznej?
  4. Dlaczego wykonujesz usługi podologiczne w swojej praktyce gabinetowej? Jakie masz sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu?

• Odpowiedź prześlij do 25 kwietnia do północy na adres: iterum@post.pl 


• Szczegółowy opis warunków udziału w Konkursie i jak należy przygotować plik z odpowiedziami znajdziesz w regulaminie https://beautyvision.mtp.pl/media/tu4hozwi/regulamin-konkursu-kongres-podologiczny_szkolenie_mgon_09042021.pdf

 

Nagrodą jest dwudniowe szkolenie,

ufundowane przez Europejski Instytut Podologiczny

 

 

 

Temat szkolenia:                   Konsultacja pododiabetologiczna w gabinecie podologicznym
Miejsce i realizacja:               Europejski Instytut Podologiczny Sp. z o.o.
                                             ul. Potażowa 43a; 02-400 Warszawa

Szkoleniowiec:                      spec. ds. podologii Piotr Bielawski
Ilość godzin szkolenia:           16 h
Termin:                                17 i 18.06.2021 r. – 2 dni

 

PODODIABETOLOGIA
to opieka nad klientem ze Stopami Podwyższonego Ryzyka, a od specjalistów ds. podologii wykonujących rozpoznanie w gabinecie wymagana jest m.in. umiejętność oceny stopnia ryzyka; znajomość powikłań występujących w cukrzycy. Edukacja w zakresie Zespołu Stopy Cukrzycowej nazywana podopatią cukrzycową, przekłada się na praktykę podologiczną w kierunku profilaktyki stóp diabetyka, występujących owrzodzeń, co przekłada się na zmniejszenie amputacji kończyn dolnych klientów będących w grupie ryzyka.

CELEM SZKOLENIA JEST
dokonywanie podologicznej i pododiabetoologicznej oceny, analizowanie i postępowanie z patologiami kończyn dolnych, rozpoznawanie oznak i symptomów chorób systemicznych oraz ich znaczenia. Zagadnienia z anatomii, dermatologii, podologii, diabetologii, flebologii. Umiejętność wykonywania konsultacji pododiabetologicznej oraz pracy z kartą klienta. Szkolący się zdobędzie wiedzę w zakresie szeroko rozumianej anamnezy, w tym podoskopia, biomechanika, anatomia funkcjonalna z uwzględnieniem klientów będących w grupie ryzyka. Osoba szkoląca się, podczas zajęć praktycznych nauczy się wykorzystywać i wykonywać badania na stopach za pomocą: monofilamentu, tip–thermu oraz kamertonu, zapozna się z manualnymi metodami diagnostycznymi wraz z rozpoznawaniem neuropatii, wskazaniami do współpracy interdyscyplinarnej z wybranymi specjalizacjami z ochrony zdrowia. Dodatkowo osoba szkoląca się, podczas zajęć nauczy się prawidłowej komunikacji z klientem co we własnej praktyce gabinetowej będzie mogło przełożyć się na bezpośredni kontakt z klientem oraz łatwość utrzymywania pozytywnego nastroju klienta podczas terapii podologicznej. Szkolący się opanuje umiejętność świadomej autoprezentacji podczas wykonywanych usług podologicznych.

W PROGRAMIE:
• praca z kartą klienta pododiabetologicznego;
• postępowanie podologiczne w zakresie ZSC;
• opanowanie umiejętności wykorzystania w gabinecie podologicznym: monofilamentu, tip – thermu oraz kamertonu,
• zapoznanie z manualnymi metodami diagnostycznymi wraz z rozpoznawaniem neuropatii.
• profilaktyka stóp diabetyka w gabinecie podologicznym;
• propozycje pomocne w zapobieganiu problemom ze stopami klientów będących w grupie ryzyka;
• zaopatrzenie stóp diabetyka przez podologa, ortopodologa, diabetologa;
• wskazania i przeciwwskazania do wykonania usług podologicznych;
• przeprowadzanie wywiadu diabetologicznego na odpowiednio dobranych modelach do ćwiczeń;
• przeprowadzanie badania przedmiotowego i podmiotowego w odniesieniu do cukrzycy;
• przeprowadzanie przesiewowego badania stóp identyfikujące stopień zagrożenia wystąpienia owrzodzeń.

 

WYKŁADOWCA:
spec. ds. podologii Piotr Bielawski

 

Nagrody:

• 2018 - wyróżnienie Beauty Industry Icon od organizatorów Kongresu LNE w Krakowie - za zaangażowanie w rozwój podologii, działania prospołeczne, najwyższe standardy pracy oraz zaangażowanie w edukację – zarówno profesjonalistów, jak i społeczeństwa poprzez propagowanie wiedzy na temat profilaktyki chorób stóp.
• 2017 – zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i odznaczony złotą odznaką.
• 2015 - Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, którą otrzymał wyróżnienie za usługę aplikacji klamry na wrastające paznokcie jako innowacyjność na Podkarpaciu.
• 2013 – honorowa srebrna odznaka od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Z wykształcenia politolog, pedagog, kosmetolog. Podologiczne doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i zagranicą. Posiada rozległą wiedzę z zakresu wszelkich znanych technik podologicznych i biomechaniki kończyny dolnej. W oparciu o szczytną genezę zawodu podologa i ideę edukacji społeczeństwa, skupia się na szerzeniu problematyki dysfunkcji stóp i podudzi. W listopadzie 2013 r. za osiągnięcia w pracy podologa na rzecz diabetyków, otrzymał srebrną a następnie po latach złotą odznakę od Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, tym samym jest jego Honorowym Członkiem. Nie poprzestaje na laurach, prężnie promuje profilaktykę stóp dzieci i młodzieży. Współpracując społecznie, prowadzi prelekcje dla zainteresowanych słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszeń Amazonek, Diabetyków oraz innych instytucji. Z powodzeniem opiekuje się stopami sportowców min. Zespół Delfina i Bartek, Trio ETC. Jako wykładowca, z ogromnym zaangażowaniem przekazuje zdobyte umiejętności, zainteresowanym organizacją kursów i szkoleń z zakresu praktyki podologicznej. Prelegent na kongresach i sympozjach w Polsce i na Ukrainie poświęconych ww. tematyce. Twórca i pomysłodawca linii preparatów podologicznych. Autor artykułów w czasopismach branżowych i lokalnej prasie. Od 2012 r. kontynuuje zdobyte doświadczenie zawodowe we własnych Firmach. Od wielu lat wykonuje pracę społeczną jako konsultant merytoryczny oraz aktywny członek Polskiego Towarzystwa Podologiczno-Podiatrycznego.

 

 

OPIS I HISTORIA FIRMY:

Od 2010 r. posiadamy doświadczenie w organizacji szkoły podologiczej oraz szkoleń, kursów w zakresie podologii, pododiabetologii, ortopodologii, refleksologii, zarządzania i organizacji gabinetów podologicznych oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu specjalistów. Od 2012 r. zorganizowaliśmy liczne szkolenia pod szyldem Centrum Podologicznego. Odpowiadając na indywidualne potrzeby edukacji podologicznej, od września 2018 roku realizujemy nowy projekt edukacyjny pod nazwą Europejski Instytut Podologiczny www.eip-podologia.pl. Przeprowadziliśmy przez Firmę zewnętrzną akredytację naszej oferty szkoleniowej. Dysponujemy certyfikatem jakości szkoleń, pozwala to na organizację szkoleń z dofinansowaniem dla osób zarejestrowanych w PUP, z KFS oraz BUR. Kadra nauczająca wykształcenie zawodowe zdobywała w Polsce, Austrii, Belgii, Włoszech i Niemczech. Wyznaczając standardy kompetencji osób odpowiedzialnych za realizację edukacji podologicznej wyznaczyliśmy nowe zasady zarządzania ofertą szkoleniową, wskazując na jakość kształcenia, zadbaliśmy o wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zespole: 10 letnią podologiczną praktykę zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń oraz wykonywania usług podologicznych, wysoką kulturę osobistą, otwartość oraz chęć dzielenia się nowinkami, wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.