Wstęp dla grup szkolnych

Korzyści
☑ Niższe ceny biletów:
- bilet jednorazowy: 26 zł
- bilet wielokrotny: 42 zł
(powyższe ceny dotyczą również opiekunów grup szkolnych)

Zasady wstępu dla szkół
Wejście grupy szkolnej na targi jest możliwe po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia, które polega na przesłaniu formularza zgłoszeniowego>> na adres:
weronika.wyrwicka-cytawaat mtp.pl
najpóźniej do
14 marca 2019. Prosimy o terminowe przesłanie dokumentu. Później zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Bardzo ważne jest staranne wypełnienie listy (podanie nazwy szkoły, kierunku/profilu kształcenia, klasy, imienia i nazwiska uczniów i opiekunów, numerów legitymacji szkolnych), a także zaakceptowanie regulaminu i zasad zwiedzania targów przez grupy szkolne. Podpisanie listy uczestników przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę jest obowiązkowe.

Telefoniczne zgłoszenia/rezerwacje miejsc dla grup szkolnych nie będą honorowane. Formularze zgłoszeniowe, na których nie zostanie zaakceptowany regulamin oraz zasady zwiedzania targów, bądź pola obowiązkowe nie zostaną wypełnione będą automatycznie odrzucone. MTP drogą mailową potwierdzą przyjęcie zgłoszenia grupy szkolnej na Targi.

WAŻNE! Wejście uczniów na targi odbywa się wyłącznie na podstawie listy obecności i biletów ulgowych szkolnych zakupionych w kasie. Bezpłatne zaproszenia branżowe do rejestracji nie uprawniają uczniów do wejścia.
Prosimy o zachowanie biletu do wyjścia.

Kontakt dla szkół:
Katarzyna Brodnicka
e-mail: katarzyna.brodnickaat mtp.pl

Ważne dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy [ DOC do pobrania ]
  • regulamin zasad przyjmowania grup szkolnych na targi Look i beautyVISION – prosimy o zapoznanie się z dokumentem [ szczegóły ]
Wejście dla grup szkolnych: Wejście Zachodnie od ul. Śniadeckich

Parking dla autobusów: miejsce parkingowe przy ul. Matejki 63.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. oferują swoim gościom 24 godzinny, strzeżony parking (850 miejsc parkingowych) oddalony o 350 metrów od terenów wystawowych. Parking obsługuje zarówno pojazdy osobowe, jak i autobusy. Na teren parkingu można wjechać dwoma bramami: od ulicy Matejki (brama główna, czynna przez wszystkie dni w roku), oraz od ulicy Ułańskiej (brama zapasowa uruchamiana podczas dużych targów).

Ceny parkingu MTP przy ul. Matejki 63

  • 2 PLN/ godz. dla jednośladów
  • 4 PLN / godz. dla samochodów osobowych
  • 12 PLN / godz. dla pojazdów wielkogabarytowych

 

Współrzędne GPS dla parkingu:
Szer.: 52°24’11.45’’N
Dł.: 16°54’35.83’’E

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni